Prin prezentul certificat se atesta ca SC Oleomet SRL, in domeniul fabricarii uleiurilor si grasimilor, cod CAEN 1041, are implementat si mentine un sistem de management al sanatatii si securitatii in munca in conformitate cu cerintele standardului.

  • Tip Certificare SR OHSAS 18001:2008
  • Numarul Certificatului 0033R
  • Organismul de inspecție și certificare Ebal Center Cert SRL
  • Perioada de valabilitate 3.04.2021